A VÁSÁRRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS

TUDNIVALÓK ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

 

Az Art Market Budapest (a továbbiakban: Vásár) meghatározó módon a 21. századi képzőművészet bemutatására törekszik, hangsúlyos szerepet szán a kiállított anyagban az újszerű, friss, a globális képzőművészetben új irányokat mutató szereplőknek és tendenciáknak. A Vásár – miközben kiemelt figyelmet fordít a képzőművészeti piac feltörekvő, nemzetközileg kevéssé reprezentált régiókból érkező szereplőinek bemutatására – a megkövetelt színvonalnak, innovatív és inspiratív jellegnek megfelelő résztvevők számára azok származási helyétől függetlenül kiállítási lehetőséget biztosít.

A komplex művészeti programra épülő Vásár központi eleme a kiállítók által a kiállítási területen bemutatott magas színvonalú kortárs képzőművészeti tartalom, amelynek létrehozásában számítunk az ön elkötelezett közreműködésére.

Köszönjük figyelmét és jelentkezését.

A JELENTKEZÉSEK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2022. JÚNIUS 30.

 

 

 

A Vásáron megjelenő kiállítókkal szembeni elvárás, hogy a kortárs képzőművészet népszerűsítésével, bemutatásával, a képzőművészek és művészeti produkciók színvonalas megismertetésével és azok professzionális képviseletével foglalkozzanak.

A Vásár dominánsan a 21. században vagy a 20. század végén, kisebb mértékben ennél korábban, de már a 20. század második felében keletkezett műtárgyak bemutatására törekszik. A feltételeknek mindenben megfelelő jelentkezők esetében egyes, a kortárstól eltérő, a jelentkező standján kiállítani szándékozott művek egységében 40%-nál nem nagyobb arányt képviselő, kiemelkedő jelentőségű, korábban keletkezett alkotás vagy alkotások bemutatására a megfelelő szakmai színvonalnak való megfelelés esetén a Vásár lehetőséget biztosíthat.

A Vásár kiállítási anyaga SZEKCIÓK szerint tagozódik. A szekciókba a kiállítók az alábbi feltételeknek, illetve az általuk kiállítani szándékozott művészeti tartalomnak megfelelően jelentkezhetnek. A részvételre pályázó kiállítók több szekcióban is szerepelhetnek: részvételi szándékukat az ART GALLERIES vagy az ART PROJECTS mellett jelezhetik az ART PHOTO BUDAPEST szekcióba is.

 

ART GALLERIES

A szekció egységes kiállítási területen, különálló kiállítási standokon mutat be kereskedelmi tevékenységet folytató művészeti galériákat műfaji megkötés nélkül. Az ART GALLERIES szekcióban történő kiállítás lehetőségének feltétele, hogy a kiállító;

– rendszeres nyitvatartási időben látogatható, nyilvános kiállítóhellyel rendelkezzen;

– folyamatos időszaki kiállítási programot valósítson meg;

– műkereskedelmi tevékenységet folytasson;

– szerződtetett művészkörét professzionálisan képviselje és menedzselje;

– e célból létrehozott, bejegyzett címmel rendelkező vállalkozást működtessen a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő formában.

 

ART PHOTO BUDAPEST – fotóművészeti szekció

A szekció egységes kiállítási területen, különálló kiállítási standokon műfaji megkötéssel kizárólag fotóművészeti, fotóalapú képzőművészeti és videóművészeti anyagot mutat be. Az ART PHOTO BUDAPEST szekcióban történő kiállítás lehetőségének feltétele, hogy a kiállító;

– vagy kifejezetten a fotóművészetre specializálódott kereskedelmi galéria legyen;

– vagy az ART GALLERIES szekció esetében meghatározott feltételeknek megfelelő galériaként a Vásár ART PHOTO BUDAPEST szekciójába kifejezetten fotóművészeti, fotóalapú képzőművészeti vagy videóművészeti alkotásokkal jelentkezzen;

– vagy olyan nem profitorientált galéria vagy profitorientált, de a galéria fenti (ld. ART GALLERIES) definíciójába nem tartozó, fotóművészeti műtárgyak értékesítésére vagy a fotóművészet rendszeres vagy folyamatos bemutatására irányuló tevékenységek valamely formáját magas színvonalon megvalósító művészeti szervezet vagy társaság legyen, amely tevékenységét magán- vagy jogi személy által e célból létrehozott, megfelelő módon nyilvántartott szervezet, intézmény vagy vállalkozás keretében folytatja.

 

ART PROJECTS

A szekció egységes kiállítási területen, különálló kiállítási standokon, műfaji megkötés nélkül az alábbi feltételeknek megfelelő kiállítókat mutat be:

– olyan nem profitorientált galéria vagy profitorientált, de a galéria fenti (ld. ART GALLERIES) definíciójába nem tartozó önálló, műtárgyak értékesítésére vagy a képzőművészet rendszeres vagy folyamatos bemutatására irányuló tevékenységek valamely formáját magas színvonalon megvalósító művészeti szervezet vagy társaság, amely tevékenységét magán- vagy jogi személy által e célból létrehozott, megfelelő módon nyilvántartott szervezet, intézmény vagy vállalkozás keretében folytatja.

 

ART EXTRA – bemutató standok

A szervezők egységes kiállítási területen, különálló, úgynevezett bemutató standokon lehetővé teszik a Vásáron való megjelenést további művészeti profilú kiállítók (magazinok, művészeti periodikák, könyvkiadók, szakmai szervezetek, intézmények, múzeumok, gyűjtemények, egyéb, a képzőművészethez kapcsolódó tevékenységet folytató gazdasági vállalkozások) számára is.

A bemutató standokon műtárgyak értékesítése nem lehetséges!

A KIÁLLÍTÓK SZÁMÁRA BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK:

– megjelenés 2 teljes oldalon a vásár hivatalos katalógusában

– kiállítói csomag:

o a Vásár katalógusának 2 példánya

(további példányok kedvezményes áron történő megvásárlásának lehetősége)

o 2 db kiállítói kártya, amely a következőket biztosítja: belépés a Vásár területére nyitva tartás idején és naponta a hivatalos nyitás előtt 1 órával, hozzáférés a Vásár által biztosított műtárgyraktárhoz, a VIP LOUNGE szolgáltatásainak igénybevétele, díjmentes részvétel az ART MARKET BUDAPEST 2022 valamennyi eseményén

o díjmentes Wi-Fi a Vásár területén

o lehetőség 5 VIP vendég meghívására, akik számára az ART MARKET BUDAPEST a Vásár VIP programjához és VIP szolgáltatásaihoz való teljes körű hozzáférést biztosít

– a Vásár partnerei által kínált egyedi (pl. szálloda) kedvezmények

– a Vásár műtárgyszállító partnere által kínált, személyre szabott ajánlatok és kedvezmények

FIZETÉSI ÜTEMEZÉS, SZÁMLÁZÁS

– RÉSZVÉTELI DÍJ / ELSŐ RÉSZLET (140.000 Ft + áfa)

A jelentkezés elfogadásáról a jelentkezőket a Vásár írásban tájékoztatja, ezzel egyidejűleg az elfogadott kiállítók a részvételi díj első részletéről számlát kapnak, amelynek összege egységesen 140.000 Ft + áfa. Az első részlet fizetési határideje a számla keltét követő 8. naptári nap. Az első részlet határidőre történő megfizetésének elmulasztása esetén a jelentkezés érvényét vesztheti! Az elfogadott jelentkezések esetében a bérleti díj visszafizetésére a jelentkezőnek a részvételtől való esetleges visszalépése esetén nincs lehetőség!

– RÉSZVÉTELI DÍJ / MÁSODIK RÉSZLET

A kiállítók a bérleti díj fennmaradó, második részletéről a kiállítási standok alaprajzának megküldését követően kapnak számlát. A második részlet fizetési határideje a számla keltét követő 8. naptári nap.

Két részletben történő fizetés helyett lehetőség van a bérleti díj egy összegben történő kiegyenlítésére is. Ez esetben a kiállító a jelentkezés elfogadásakor a bérleti díj teljes összegéről kiállított számlát kap. Kérjük, ez irányú szándékát a jelentkezés benyújtásakor jelezze.

FELHÍVJUK FIGYELMÉT, hogy

– a jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról a jelentkezések elbírálását követően a Vásár valamennyi jelentkezőnek írásos tájékoztatást küld;

– az elfogadott jelentkezések esetében a bérleti díjak visszafizetésére a jelentkezőnek a részvételtől való esetleges visszalépése esetén nincs lehetőség;

– a bérleti díj a kiállítási standra és annak alapfelszereltségére vonatkozik, a standok alapfelszereltségén felüli technikai igények kielégítése a kiállítók számára későbbiekben megküldésre kerülő ajánlat alapján, külön megrendelés szerint történik.

A KIÁLLÍTÓK SZÁMÁRA NYÚJTOTT TÁJÉKOZTATÁS RENDJE

– A Vásár a részvételre elfogadott kiállítók részére külön tájékoztatást küld

o a Vásár katalógusába kerülő anyagok leadásának rendjéről,

o az alapfelszereltségen felül rendelhető technikai elemekről és szolgáltatásokról (ezek részeként az egyes standok esetén bérelhető külső falfelületek díjáról is) valamint ezek megrendelésének formájáról,

o a kiállítási standoknak a kiállítótéren belüli elhelyezkedéséről és a kiállító standjának hely szerinti beosztásáról,

o a kiállítóknak a kiállítótérbe történő beköltözése pontos rendjéről.

– A Vásár a kiállítási standok beosztását – kizárólag a felkért Szakmai Testület észrevételeit figyelembe véve – saját hatáskörben készíti el.

– Szükség esetén kérjük, a jelentkezéssel kapcsolatos további tájékoztatásért forduljon munkatársunkhoz: Kósa Jázmin (jazmin@artmarketbudapest.hu; +36.1.2390007).

– a kitöltött, cégszerűen aláírt és a Vásár címére postai úton visszaküldött Jelentkezési lap (a kitöltendő Jelentkezési lap a mostani tájékoztató melléklete);

– a kiállító legfeljebb 3.000 karakter hosszú szöveges bemutatása (galéria esetén a korábbi nemzetközi vásárokon való részvételek felsorolása is évszámmal) magyar és angol nyelven;

– az elmúlt 2 évben megvalósított művészeti programok illetve időszaki kiállítások felsorolása időpontok feltüntetésével magyar és angol nyelven;

– a képviselt művészek névsora (ART GALLERIES, ART PHOTO BUDAPEST, ART PROJECTS szekciók esetén);

– a kiállítani szándékozott művész(ek) pontos bemutatása magyar és angol nyelven;

– a kiállítani szándékozott művész(ek) alkotásairól készült reprodukciók (fotók);

– az ART EXTRA szekcióban (bemutató standokon) kiállítók esetében a standra tervezett tartalom és aktivitás rövid bemutatása magyar és angol nyelven.

(A Vásáron kiállítóként csak az vehet részt, aki a következő részvételi feltételeket

teljes körűen elfogadja, és ezt a Jelentkezési lap aláírásával cégszerűen igazolja.)

MEGHATÁROZÁSOK: A továbbiakban ’Kiállító’ az elfogadott és érvényes jelentkezőt, ’Vásár’ az Art Market Budapest 2022 vásárt, ’Szervezők’ az Art Market Budapest 2022 szervezőit, illetve a szervezők alkalmazottait és alvállalkozóit, ’Helyszín’ a Vásár helyszínét biztosító helyet, céget, annak alkalmazottait és alvállalkozóit jelenti.

MEGÁLLAPODÁS: A Kiállító által hivatalosan aláírt ’Jelentkezési lap / Megrendelő’ (a továbbiakban ’Jelentkezés’) a Kiállító aláírásával hatályos és kötelező erejű szerződésnek minősül. A Szervezők fenntartják a jogot, hogy saját belátásuk szerint elfogadjanak vagy elutasítsanak bármely, a Vásárra benyújtott jelentkezést. A Szervezők fenntartják a jogot, hogy amennyiben a Vásár sikeres lebonyolítása ezt szükségessé teszi, a szerződéses feltételeket módosítsák. A Szervezők erről a Kiállítónak tájékoztatást küldenek, amelynek elküldését követően a Kiállító 5 napon belül jelezheti, ha a módosítással kapcsolatban kifogása van. Ha ezt a Kiállító 5 napon belül nem teszi meg, a módosítás a Kiállító által elfogadottnak minősül.

KIÁLLÍTÓHELY HASZNÁLATA: A Szervezők fenntartják a jogot, hogy korlátozzanak, kizárjanak bármely Kiállítót, vagy megtiltsanak bármely szolgáltatást vagy tevékenységet, amely a Vásár jellegének nem felel meg. Ez személyekre, tárgyakra, nyomtatott anyagra, termékekre, magatartásra, zajszintre, stb. egyaránt vonatkozhat. A Kiállító tudomásul veszi, hogy a Vásáron csak a Szervezők által jóváhagyott alkotások állíthatóak ki. A Szervezők által bármilyen okból kizárt alkotások nem jelenhetnek meg a Vásáron, azok nem hozhatóak kapcsolatba a Vásárral, és eladásra a Vásár ideje alatt annak helyszínén nem kínálhatóak. A Vásár megnyitása előtt a Szervezők a helyszínen ellenőrzik a kiállított anyagot, és amennyiben az eltér a Kiállító által megküldött és a Szervezők által elfogadott jelentkezés szerinti kiállítási anyagtól, a Szervezők fenntartják a jogot, hogy a nem engedélyezett műtárgyat a Vásárról kizárják.

Bárminemű anyag (katalógus, brosúra, matrica, stb.) Kiállító általi terjesztése vagy kihelyezése csak a Kiállító standjára korlátozódhat. A Vásáron galériaként (az ART GALLERIES és ART PHOTO BUDAPEST szekciókban) megjelenő Kiállító esetében a standon direkt hirdetések és nem a kiállított anyagra vagy a Kiállítóra vonatkozó, kereskedelmi jellegű PR anyagok Kiállító általi elhelyezése tilos. A Kiállító kiállítása vagy terméke nem terjedhet túl a Kiállító standján (vagy a számára biztosított kiállítási alapterületen), és a kiállított tárgyak vagy termékek nem nyúlhatnak ki a standok közötti folyosókra. A Kiállítónak tilos olyan standberendezést létrehoznia, amellyel sérti, zavarja vagy korlátozza a szomszédos kiállítókat. A Kiállító köteles olyan módon elhelyezni a stand berendezését, hogy azzal ne zárja el a folyosókat és a szomszédos standokat. A Kiállító nem jelölhet ki, és nem használhat területet a Szervezők írásbeli hozzájárulása nélkül. Társkiállító a Szervezők írásos engedélye nélkül standmegosztással nem vehet részt a Vásáron.

A Kiállító vállalja, hogy standját nyitva tartja, és személyzettel látja el a Vásár nyitva tartásának teljes idejében. Amennyiben a Kiállító elmulasztja betartani e szerződés szabályait és rendelkezéseit, az a stand módosítását vagy eltávolítását, vagy egyéb szankciót, joghátrányt vonhat maga után.

A stand alapfelszereltségén felüli fal építtetésére, ajtó, kiegészítő világítás vagy egyéb technikai eszköz felszereltetésére a Kiállítónak lehetősége van, ezek azonban csak a Szervezőtől vagy a Szervező által megjelölt szolgáltatótól rendelhetőek meg, és ezek költségei külön megrendelés alapján kerülnek számlázásra és elszámolásra a Kiállító felé. Az alapfelszereltségen felüli standelemekre vonatkozó ajánlatot a Szervezők egy későbbi időpontban juttatják el a Kiállítónak.

KÜLÖNLEGES FAL- ÉS STANDÖSSZEÁLLÍTÁSOK: A Kiállításnak egységes külső arculata van. A Jelentkezésnek megfelelő alapstand (vagy kiállítási alapterület) struktúrájának módosítását a Szervezőknek írásban jóvá kell hagyniuk, a módosítások, kiegészítések költsége a Kiállítót terheli. Addicionális falra, berendezésre vagy különleges falösszeállításra vonatkozó kéréseket a Szervezők felé a későbbiekben az alapfelszereltségen felüli standelemekre vonatkozó ajánlatban meghatározásra kerülő határidő leteltéig szükséges megküldeni. A stand bármilyen mértékű átalakítása csak a vonatkozó átalakítási terv Szervezők általi jóváhagyása esetén végezhető el.

A Vásár arculata és a kiállítási tartalom ízléses és a Vásár céljának megfelelő bemutatása érdekében a kiállítók standjain csak a Vásár általános megjelenéséhez és művészeti tematikájához illeszkedő bútorzat kerülhet kihelyezésre.

ELHELYEZÉS MEGVÁLTOZTATÁSA: A Szervezőknek jogukban áll áthelyezni a Kiállító standját (vagy kiállítási alapterületét), amennyiben az a Vásár érdekeit szolgálja. Abban az esetben, ha a Szervezők így döntenek, értesítik a Kiállítót a változásról. A Szervezők mindent megtesznek annak érdekében, hogy az esetleges kényszerű áthelyezés esetén ugyanolyan méretű és technikai adottságú standot (vagy kiállítási helyszínt) biztosítsanak a Kiállítónak. Amennyiben a Kiállító standméretének vagy bérelt alapterületének Szervezők általi csökkentése szükségessé válik, a Kiállító visszakapja a befizetett bérleti díj méretcsökkentéssel arányos részét.

LEMONDÁS / KIÁLLÍTÓHELY MÉRETÉNEK CSÖKKENTÉSE: Abban az esetben, ha a Kiállító lemondja a standbérletet, visszavonja a Vásáron való részvételi szándékát, vagy csökkenti hely iránti igényét, a Kiállító tudomásul veszi a következőket. Minden lemondás, visszavonás és csökkentési kérelem csak írásban nyújtható be a Szervezők címére megküldött tértivevényes ajánlott levélben. Abban az esetben, ha a Kiállító a Jelentkezés benyújtását követően bármikor visszavonja helyigényét, vagyis eláll a Vásáron való részvételtől, a lemondási díj a standbérleti díj 100%-a. Helyigény csökkentése esetén nem visszaigényelhetőek azok a díjrészek, amelyek díjának befizetési határideje már lejárt. A fennmaradó díjrészre vonatkozóan a Szervezők biztosítják annak lehetőségét, hogy az a helyigény csökkentésének arányában csökkenjen.

2022. szeptember 1. napja után a helyigény csökkentésére irányuló kérést a Szervezők nem tudják figyelembe venni.

A VÁSÁR ELMARADÁSA / KÁRESETEK: A Szervezők nem vállalnak felelősséget arra az esetre, ha a Vásár az alábbi események valamelyikének következtében elmarad: tűz, természeti csapás, terrorcselekmény, háború, felkelés vagy sztrájk. A Kiállító saját tárgyainak biztosításáról köteles gondoskodni. Ez vonatkozik a Vásár elmaradásának, elhalasztásának, átütemezésének vagy áthelyezésének esetére is. Abban az esetben, ha a Vásár a Szervezők felelősségén kívül álló okból elmarad, illetve annak elhalasztására, átütemezésére vagy áthelyezésére kerül sor, a Kiállító továbbra is felelős a Vásáron való részvétel teljes költségének megfizetéséért.

A Szervezők semmilyen körülmények között nem tehetők felelőssé üzleti kudarc, üzleti lehetőség elmaradása vagy olyan közvetett, következményes kárért, amely a jelen szerződés bármilyen módon történő megszűnéséből fakad.

A HELYSZÍN VÉDELME: Tilos a bérelt standon vagy kiállítási területen kívül bármit a Helyszín oszlopaira, padlójára, falaira függeszteni, ragasztani, odaerősíteni, szögezni, csavarozni vagy egyéb módon csatlakoztatni a Szervezők engedélye nélkül. Maró vagy elszínező folyadékot tilos alkalmazni, amennyiben azok károsíthatják a padlót vagy padlóburkolatot. A Kiállítónak tilos ráfesteni vagy felvinni más egyéb tartós burkolatot a falakra, padlóra, plafonra illetve a Helyszín más területére vagy annak valamely berendezésére.

Tilos a Helyszínen annak sérülését előidéző vagy balesetet okozó tevékenységet folytatni, az elkészült elektromos rendszerhez nyúlni, tilos továbbá nyílt láng és tüzet okozó berendezések használata. A fentiek megsértése kártérítést von maga után, az okozott károkért a kiállítót teljes, az okozott kár helyreállításának költségéig terjedő anyagi felelősség terheli.

FELELŐSSÉG: A Szervezők semmilyen körülmények között nem vállalnak felelősséget a Kiállító tulajdonában vagy birtokában lévő, a Vásáron kiállított vagy elhelyezett műalkotásért, vagyontárgyért, ott megjelenő áruért, felhasznált berendezésért, eszközért. A Kiállító saját felelősségére vesz részt és állít ki a Vásáron, a Kiállító tulajdonában lévő műalkotásokra, vagyontárgyakra vonatkozó biztosításokról a Kiállító saját hatáskörben és felelősségére gondoskodik.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadóak.

A JELENTKEZÉSEK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2022. JÚNIUS 30.

A jelentkezéssel kapcsolatos további tájékoztatásért kérjük, forduljon munkatársunkhoz:
Kósa Jázmin (jazmin@artmarketbudapest.hu, +36.1.2390007).

Tovább a jelentkezéshez!