ART MARKET BUDAPEST VIRTUAL 2021

Jelentkezési határidő: 2021. SZEPTEMBER 20.

JELENTKEZÉSI LAP
JELENTKEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ FELTÖLTÉSE

 

AZ ART MARKET BUDAPEST VIRTUAL ONLINE VÁSÁRRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

Az Online Vásáron megjelenő kiállítókkal szembeni elvárás, hogy a kortárs képzőművészet népszerűsítésével, bemutatásával, a képzőművészek és művészeti produkciók színvonalas megismertetésével és azok professzionális képviseletével foglalkozzanak.

Az Online Vásár dominánsan a 21. században vagy a 20. század végén, kisebb mértékben ennél korábban, de már a 20. század második felében keletkezett műtárgyak bemutatására törekszik. A feltételeknek mindenben megfelelő jelentkezők esetében egyes, a kortárstól eltérő, a jelentkező online kiállító terében kiállítani szándékozott művek egységében 40%-nál nem nagyobb arányt képviselő, kiemelkedő jelentőségű, korábban keletkezett alkotás vagy alkotások bemutatására a megfelelő szakmai színvonalnak való megfelelés esetén az Online Vásár lehetőséget biztosíthat.

Az Online Vásár kiállítási anyaga SZEKCIÓK szerint tagozódik. A szekciókba a kiállítók az alábbi feltételeknek, illetve az általuk kiállítani szándékozott művészeti tartalomnak megfelelően jelentkezhetnek. A részvételre pályázó kiállítók több szekcióban is szerepelhetnek: részvételi szándékukat az ART GALLERIES vagy az ART PROJECTS mellett jelezhetik az ART PHOTO BUDAPEST szekcióba is.

ART GALLERIES

A szekció kereskedelmi tevékenységet folytató művészeti galériákat műfaji megkötés nélkül mutat be. Az ART GALLERIES szekcióban történő kiállítás lehetőségének feltétele, hogy a kiállító

rendszeres nyitvatartási időben látogatható, nyilvános kiállítóhellyel rendelkezzen;

folyamatos időszaki kiállítási programot valósítson meg;

műkereskedelmi tevékenységet folytasson;

szerződtetett művészkörét professzionálisan képviselje és menedzselje;

e célból létrehozott, bejegyzett címmel rendelkező vállalkozást működtessen a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő formában.

ART PHOTO BUDAPEST – fotóművészeti szekció

A szekció, műfaji megkötéssel kizárólag fotóművészeti, fotóalapú képzőművészeti és videóművészeti anyagot mutat be. Az ART PHOTO BUDAPEST szekcióban történő kiállítás lehetőségének feltétele, hogy a kiállító

vagy kifejezetten a fotóművészetre specializálódott kereskedelmi galéria legyen;

vagy az ART GALLERIES szekció esetében meghatározott feltételeknek megfelelő galériaként a Vásár ART PHOTO BUDAPEST szekciójába kifejezetten fotóművészeti, fotóalapú képzőművészeti vagy videóművészeti alkotásokkal jelentkezzen;

vagy olyan nem profitorientált galéria vagy profitorientált, de a galéria fenti (ld. ART GALLERIES) definíciójába nem tartozó, fotóművészeti műtárgyak értékesítésére vagy a fotóművészet rendszeres vagy folyamatos bemutatására irányuló tevékenységek valamely formáját magas színvonalon megvalósító művészeti szervezet vagy társaság legyen, amely tevékenységét magán- vagy jogi személy által e célból létrehozott, megfelelő módon nyilvántartott szervezet, intézmény vagy vállalkozás keretében folytatja.

ART PROJECTS

A szekció műfaji megkötés nélkül az alábbi feltételeknek megfelelő kiállítókat mutat be:

olyan nem profitorientált galéria vagy profitorientált, de a galéria fenti (ld. ART GALLERIES) definíciójába nem tartozó önálló, műtárgyak értékesítésére vagy a képzőművészet rendszeres vagy folyamatos bemutatására irányuló tevékenységek valamely formáját magas színvonalon megvalósító művészeti szervezet vagy társaság, amely tevékenységét magán- vagy jogi személy által e célból létrehozott, megfelelő módon nyilvántartott szervezet, intézmény vagy vállalkozás keretében folytatja.

ART EXTRA – bemutató standok

A szervezők művészeti profilú kiállítók (magazinok, művészeti periodikák, könyvkiadók, szakmai szervezetek, intézmények, múzeumok, gyűjtemények, egyéb, a képzőművészethez kapcsolódó tevékenységet folytató gazdasági vállalkozások) számára biztosít felületet.

A kiállító számára biztosított online felületen műtárgyak értékesítése nem lehetséges!

• BASIC csomag – 10 feltölthető kép / EUR 250

• CLASSIC csomag – 15 feltölthető kép / EUR 300

• PREMIUM csomag – 25 feltölzhető kép / EUR 400

• DELUXE csomag – 35 feltölthető kép / EUR 500

A CSOMAGOKHOZ TARTOZÓ SZOLGÁLTATÁSOK

 • önálló kiállítói oldal az Art Market Budapest Virtual felületén, melynek tartalma többek között: bemutatkozó szöveg, elérhetőségek, műtárgyak leírása, nagy felbontású fotó feltöltése nagyítható funkcióval, videók feltöltése,
 • egyszerű, könnyen kezelhető felhasználói felület, minden információ egy helyen tárolható és megtalálható,
 • a látogatókkal és a gyűjtőkkel való közvetlen és állandó kapcsolattartás lehetősége az Online Kiállítótéren keresztül,
 • a virtuális térnek köszönhetően széleskörű, határokon átívelő bemutatkozási lehetőség a régió vezető művészeti vásáraként világszerte elismert Art Market Budapest 10 év alatt felépített nemzetközi közönsége számára
 • kiállítóink magas színvonalú, esztétikus virtuális környezetben mutatkozhatnak be,
 • az Online Kiállítótér felhasználóbarát és hatékony keresőmotorjával a látogatók és a gyűjtők pillanatok alatt megtalálhatják az érdeklődésüknek megfelelő galáriákat, művészeket és műtárgyakat,
 • kiállítói jelenlét széles körű média, PR és közösségi média támogatása illetve folyamatos kommunikáció az Online Vásár közel 20.000 címet számláló művészetkedvelő adatbázisán keresztül.
 • a jelentkezések elfogadásáról 72 órán belül tájékoztatjuk a jelentkezőket.
 • megjelenés 2 teljes oldalon a vásár hivatalos online megjelenő katalógusában
 • lehetőség 5 VIP vendég meghívására az Art Market Budapestre, akik számára a Vásár VIP programjához és VIP szolgáltatásaihoz való teljes körű hozzáférést biztosít
 • a Vásár partnerei által kínált egyedi (pl. szálloda) kedvezmények

FIZETÉSI ÜTEMEZÉS, SZÁMLÁZÁS:

RÉSZVÉTELI DÍJ

A jelentkezés elfogadásáról a jelentkezőket az Online Vásár írásban tájékoztatja, ezzel egyidejűleg az elfogadott kiállítók a részvételi díjról számlát kapnak, amelynek összege függ a megvásárolt csomagtól. A részvételi díj határidőre történő megfizetésének elmulasztása esetén a jelentkezés érvényét vesztheti! Az elfogadott jelentkezések esetében a díj visszafizetésére a jelentkezőnek a részvételtől való esetleges visszalépése esetén nincs lehetőség!

FELHÍVJUK FIGYELMÉT, hogy

a jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról a jelentkezések elbírálását követően az Online Vásár valamennyi jelentkezőnek írásos tájékoztatást küld;

az elfogadott jelentkezések esetében a részvételi díjak visszafizetésére a jelentkezőnek a részvételtől való esetleges visszalépése esetén nincs lehetőség;

a részvételi díj az Art Market Budapest Virtual online felületen történő megjelenést foglalja magában biztosítva a választott csomagnak megfelelő szolgáltatásokat.

A KIÁLLÍTÓK SZÁMÁRA NYÚJTOTT TÁJÉKOZTATÁS RENDJE:

Az Online Vásár a részvételre elfogadott kiállítók részére külön tájékoztatást küld az Art Market Budapest Virtual felületére való regisztráció és bejelentkezés menetéről és a kiállítói információk az oldalra való feltöltéséről.

Szükség esetén kérjük, a jelentkezéssel kapcsolatos további tájékoztatásért forduljon munkatársunkhoz: Zelei Krisztina (+36.1.2390007; virtual@artmarketbudapest.hu).

A JELENTKEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA:

 • A Vásár honlapján kitöltött és elküldött jelentkezési dokumentum véglegesítése;
 • a kiállító legfeljebb 3.000 karakter hosszú szöveges bemutatása (galéria esetén a korábbi nemzetközi vásárokon való részvételek felsorolása is évszámmal) magyar és angol nyelven;
 • az elmúlt 2 évben megvalósított művészeti programok illetve időszaki kiállítások felsorolása időpontok feltüntetésével magyar és angol nyelven;
 • a képviselt művészek névsora (ART GALLERIES, ART PHOTO BUDAPEST, ART PROJECTS szekciók esetén);
 • a kiállítani szándékozott művész(ek) pontos bemutatása magyar és angol nyelven;
 • a kiállítani szándékozott művész(ek) alkotásairól készült reprodukciók (fotók);
 • az ART EXTRA szekcióban, kiállítók esetében az online felületre tervezett tartalom és aktivitás rövid bemutatása magyar és angol nyelven.

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

(Az Online Vásáron kiállítóként csak az vehet részt, aki a következő részvételi feltételeket

teljes körűen elfogadja, és ezt az online Jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével igazolja.)

MEGHATÁROZÁSOK: A továbbiakban ’Kiállító’ az elfogadott és érvényes jelentkezőt, ’Online Vásár’ az Art Market Budapest Virtual 2021 vásárt, ’Szervezők’ az Art Market Budapest Virtual 2021 szervezőit, illetve a szervezők alkalmazottait és alvállalkozóit, ‘Online kiállítótér’ az Art Market Budapest Virtual online platformot, annak adminisztrációs felületét és nyilvános megjelenítését jelenti.

MEGÁLLAPODÁS: A Kiállító által hivatalosan online kitöltött és elküldött ’Jelentkezési lap / Megrendelő’ (a továbbiakban ’Jelentkezés’) hatályos és kötelező erejű szerződésnek minősül. A Szervezők fenntartják a jogot, hogy saját belátásuk szerint elfogadjanak vagy elutasítsanak bármely, az Online Vásárra benyújtott jelentkezést. A Szervezők fenntartják a jogot, hogy amennyiben az Online Vásár sikeres lebonyolítása ezt szükségessé teszi, a szerződéses feltételeket módosítsák. A Szervezők erről a Kiállítónak tájékoztatást küldenek, amelynek elküldését követően a Kiállító 5 napon belül jelezheti, ha a módosítással kapcsolatban kifogása van. Ha ezt a Kiállító 5 napon belül nem teszi meg, a módosítás a Kiállító által elfogadottnak minősül.

ONLINE KIÁLLÍTÓTÉR HASZNÁLATA: A Szervezők fenntartják a jogot, hogy korlátozzanak, kizárjanak bármely Kiállítót, vagy megtiltsanak bármely szolgáltatást vagy tevékenységet, amely az Online Vásár jellegének nem felel meg. Ez a feltöltött dokumentumok mindegyikére, szöveges tartalomra, fotóra, személyekre, tárgyakra, termékekre, magatartásra stb. egyaránt vonatkozhat. A Kiállító tudomásul veszi, hogy az Art Market Budapest Virtual felületén csak a Szervezők által jóváhagyott alkotások állíthatóak ki. A Szervezők által bármilyen okból kizárt alkotások nem jelenhetnek meg az Online Vásáron, azok nem hozhatók kapcsolatba az Online Vásárral, és eladásra az Online Vásár ideje alatt annak felületén nem kínálhatóak.

Az Art Market Budapest Virtual oldalain megjelenő Kiállító esetében az online felületen direkt hirdetések és nem a kiállított anyagra vagy a Kiállítóra vonatkozó, kereskedelmi jellegű PR anyagok Kiállító általi elhelyezése tilos.

A Kiállító vállalja, hogy a számára biztosított online felületet a kért dokumentumokkal feltölti a Szervezők által kért időpontra, illetve a feltöltött dokumentumokat elérhetővé teszi az Art Market Budapest Virtual működésének teljes ideje alatt. Amennyiben a Kiállító elmulasztja betartani e szerződés szabályait és rendelkezéseit, az az online felületen való megjelenésének módosítását, a felületről való eltávolítását, vagy egyéb szankciót, joghátrányt vonhat maga után.

AZ ONLINE VÁSÁR ELMARADÁSA: A Szervezők nem vállalnak felelősséget arra az esetre, ha az Online Vásár az alábbi események valamelyikének következtében elmarad: tűz, természeti csapás, terrorcselekmény, háború, felkelés vagy sztrájk. Abban az esetben, ha az Online Vásár a Szervezők felelősségén kívül álló okból elmarad, illetve annak elhalasztására, átütemezésére vagy áthelyezésére kerül sor, a Kiállító továbbra is felelős az Online Vásáron való részvétel teljes költségének megfizetéséért.

A Szervezők semmilyen körülmények között nem tehetők felelőssé üzleti kudarc, üzleti lehetőség elmaradása vagy olyan közvetett, következményes kárért, amely a jelen szerződés bármilyen módon történő megszűnéséből fakad.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadóak.


Kérjük, részvételi szándékát a honlapon megtalálható Jelentkezési lap kitöltésével és a részvételi feltételek elfogadásával jelezze. Jelentkezése
csak a kért dokumentumok feltöltése után kerül regisztrálásra.

A JELENTKEZÉSEK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2021. SZEPTEMBER 20.

A jelentkezéssel kapcsolatos további tájékoztatásért kérjük, forduljon munkatársunkhoz:

Zelei Krisztina (virtual@artmarketbudapest.hu, +36.1.2390007).

Tovább a jelentkezéshez!