ART MARKET BUDAPEST
NEMZETKÖZI KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZETI VÁSÁR

JELENTKEZÉS 2019

Az Art Market Budapest (a továbbiakban: Vásár) meghatározó módon a 21. századi képzőművészet bemutatására törekszik, hangsúlyos szerepet szán a kiállított anyagban az újszerű, friss, a globális képzőművészetben új irányokat mutató szereplőknek és tendenciáknak. A Vásár – miközben kiemelt figyelmet fordít a képzőművészeti piac feltörekvő, nemzetközileg kevéssé reprezentált régiókból érkező szereplőinek bemutatására – a megkövetelt színvonalnak, innovatív és inspiratív jellegnek megfelelő résztvevők számára azok származási helyétől függetlenül kiállítási lehetőséget biztosít.

A komplex művészeti programra épülő Vásár központi eleme a kiállítók által a kiállítási területen bemutatott magas színvonalú kortárs képzőművészeti tartalom, amelynek létrehozásában számítunk az ön elkötelezett közreműködésére.

Köszönjük figyelmét és jelentkezését.

AZ ART MARKET BUDAPEST VÁSÁRRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

A Vásáron megjelenő kiállítókkal szembeni elvárás, hogy a kortárs képzőművészet népszerűsítésével, bemutatásával, a képzőművészek és művészeti produkciók színvonalas megismertetésével és azok professzionális képviseletével foglalkozzanak.

A Vásár dominánsan a 21. században vagy a 20. század végén, kisebb mértékben ennél korábban, de már a 20. század második felében keletkezett műtárgyak bemutatására törekszik. A feltételeknek mindenben megfelelő jelentkezők esetében egyes, a kortárstól eltérő, a jelentkező standján kiállítani szándékozott művek egységében 40%-nál nem nagyobb arányt képviselő, kiemelkedő jelentőségű, korábban keletkezett alkotás vagy alkotások bemutatására a megfelelő szakmai színvonalnak való megfelelés esetén a Vásár lehetőséget biztosíthat.

A Vásár kiállítási anyaga SZEKCIÓK szerint tagozódik. A szekciókba a kiállítók az alábbi feltételeknek illetve az általuk kiállítani szándékozott művészeti tartalomnak megfelelően jelentkezhetnek. Galériák és művészeti projektek több szekcióban is szerepelhetnek: részvételi szándékukat az ART GALLERIES vagy az ART PROJECTS mellett jelezhetik az ART PHOTO BUDAPEST szekcióba is.


ART GALLERIES

A szekció egységes kiállítási területen, különálló kiállítási standokon mutat be kereskedelmi tevékenységet folytató művészeti galériákat műfaji megkötés nélkül. Az ART GALLERIES szekcióban történő kiállítás lehetőségének feltétele, hogy a kiállító

 • rendszeres nyitvatartási időben látogatható, nyilvános kiállítóhellyel rendelkezzen;
 • folyamatos időszaki kiállítási programot valósítson meg;
 • műkereskedelmi tevékenységet folytasson;
 • szerződtetett művészkörét professzionálisan képviselje és menedzselje;
 • e célból létrehozott, bejegyzett címmel rendelkező vállalkozást működtessen a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő formában.

ART PHOTO BUDAPEST

A szekció egységes kiállítási területen, különálló kiállítási standokon műfaji megkötéssel kizárólag fotóművészeti, fotóalapú képzőművészeti és videóművészeti anyagot mutat be. Az ART PHOTO BUDAPEST szekcióban történő kiállítás lehetőségének feltétele, hogy a kiállító

 • vagy kifejezetten a fotóművészetre specializálódott kereskedelmi galéria legyen;
 • vagy az ART GALLERIES szekció esetében meghatározott feltételeknek megfelelő galériaként a Vásár ART PHOTO BUDAPEST szekciójába kifejezetten fotóművészeti, fotóalapú képzőművészeti vagy videóművészeti alkotásokkal jelentkezzen;
 • vagy olyan nem profitorientált galéria vagy profitorientált, de a galéria fenti (ld. ART GALLERIES) definíciójába nem tartozó, fotóművészeti műtárgyak értékesítésére vagy a fotóművészet rendszeres vagy folyamatos bemutatására irányuló tevékenységek valamely formáját magas színvonalon megvalósító


ART PROJECTS

A szekció egységes kiállítási területen, különálló kiállítási standokon, műfaji megkötés nélkül az alábbi feltételeknek megfelelő kiállítókat mutat be:

 • olyan nem profitorientált galéria vagy profitorientált, de a galéria fenti (ld. ART GALLERIES) definíciójába nem tartozó önálló, műtárgyak értékesítésére vagy a képzőművészet rendszeres vagy folyamatos bemutatására irányuló tevékenységek valamely formáját magas színvonalon megvalósító művészeti szervezet vagy társaság, amely tevékenységét magán- vagy jogi személy által e célból létrehozott, megfelelő módon nyilvántartott szervezet, intézmény vagy vállalkozás keretében folytatja.


ART EXTRA

A szervezők egységes kiállítási területen, különálló, úgynevezett bemutató standokon lehetővé teszik a Vásáron való megjelenést további művészeti profilú kiállítók (magazinok, művészeti periodikák, könyvkiadók, szakmai szervezetek, intézmények, múzeumok, gyűjtemények, egyéb, a képzőművészethez kapcsolódó tevékenységet folytató gazdasági vállalkozások) számára is.
A bemutató standokon műtárgyak értékesítése nem lehetséges!

Szekció Stand alapfelszereltsége* Igényelhető standméret (m2)** Bérleti díj
ART
GALLERIES
3 db fehérre festett, kb. 2,75 m magas belső falfelület

3 db (30 m2 standméret felett 20 m2-enként további 1-1 db) reflektor

1 db standfelirat

1 db egyes osztású elektromos dugalj (60 m2 standméret felett további 1 db)

30 – 100 20.000 Ft/m2 + áfa
ART PHOTO BUDAPEST 20 – 80 20.000 Ft/m2 + áfa
ART PROJECTS 20 – 80 20.000 Ft/m2 + áfa
ART
EXTRA
1. típus / alapstand

1 db asztal és 1 db szék

1 db pult

1 db standfelirat

1 db egyes osztású elektromos dugalj

5 150.000 Ft/stand + áfa
2. típus / stand hátfallal

1 hátfal

1 db asztal és 1 db szék

1 db reflektor

1 db standfelirat

1 db egyes osztású elektromos dugalj

5 180.000 Ft/stand + áfa


*A táblázatban részletezett alapfelszereltségen túl a Vásár lehetőséget biztosít addicionális standelemek megrendelésére és bérbevételére, amely elemekről a szervezők részletes tájékoztatást a jelentkezés elfogadását követően juttatnak el a kiállítókhoz.
*A standok külső falfelülete nem része az alapfelszereltségnek! Amennyiben a stand külső falfelülettel is rendelkezik, annak bérbevételére addicionális standelemként a Vásár lehetőséget biztosít.

**A standok alapterülete magában foglalja az adott standhoz tartozó épített fal alapterületét is. A biztosítható standméretet és alapterületet a kiállítási helyszín építészeti adottságai befolyásolhatják, a kiállítók részére biztosított alaprajzon feltüntetett mérettől való esetleges eltérés maximálisan 5 %.

Kedvezményes bérleti díjak
EARLY BIRD: korai jelentkezőknek 2019. április 15-ig

(ART GALLERIES, ART PHOTO BUDAPEST, ART PROJECTS)

17.000 Ft/m2 + áfa
ART PHOTO BUDAPEST szekcióban annak a kiállítónak,

aki az ART GALLERIES szekcióban teljes áron kiállít

14.000 Ft/m2 + áfa

A KIÁLLÍTÓK SZÁMÁRA BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

 • megjelenés 2 teljes oldalon a vásár hivatalos katalógusában
 • kiállítói csomag:
  • a Vásár katalógusának 2 példánya (további példányok kedvezményes áron történő megvásárlásának lehetősége)
  • 2 db kiállítói kártya, amely a következőket biztosítja: belépés a Vásár területére nyitva tartás idején és naponta a hivatalos nyitás előtt 1 órával, hozzáférés a Vásár által biztosított műtárgyraktárhoz, a VIP LOUNGE szolgáltatásainak igénybevétele, díjmentes részvétel az ART MARKET BUDAPEST 2019 valamennyi eseményén
  • díjmentes Wi-Fi a Vásár területén
  • lehetőség 5 VIP vendég meghívására, akik számára az ART MARKET BUDAPEST a Vásár VIP programjához és VIP szolgáltatásaihoz való teljes körű hozzáférést biztosít
 • a Vásár partnerei által kínált egyedi (pl. szálloda) kedvezmények
 • a Vásár műtárgyszállító partnere által kínált, személyre szabott ajánlatok és kedvezmények


FIZETÉSI ÜTEMEZÉS, SZÁMLÁZÁS

RÉSZVÉTELI DÍJ / ELSŐ RÉSZLET (120.000 Ft + áfa)

A jelentkezés elfogadásáról a jelentkezőket a Vásár írásban tájékoztatja, ezzel egyidejűleg az elfogadott kiállítók a részvételi díj első részletéről számlát kapnak, amelynek összege egységesen 120.000 Ft + áfa. Az első részlet fizetési határideje a számla keltét követő 15. naptári nap. Az első részlet határidőre történő megfizetésének elmulasztása esetén a jelentkezés érvényét vesztheti!

RÉSZVÉTELI DÍJ / MÁSODIK RÉSZLET

A kiállítók a bérleti díj fennmaradó, második részletéről a kiállítási standok alaprajzának megküldését követően kapnak számlát. A második részlet fizetési határideje a számla keltét követő 15. naptári nap.

Két részletben történő fizetés helyett lehetőség van a bérleti díj egy összegben történő kiegyenlítésére is. Ez esetben a kiállító a jelentkezés elfogadásakor a bérleti díj teljes összegéről kiállított számlát kap. Kérjük, ez irányú szándékát a jelentkezés benyújtásakor jelezze.


FELHÍVJUK FIGYELMÉT
, hogy

 • a jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról a jelentkezések elbírálását követően a Vásár valamennyi jelentkezőnek írásos tájékoztatást küld;
 • az elfogadott jelentkezések esetében a bérleti díjak visszafizetésére a jelentkezőnek a részvételtől való esetleges visszalépése esetén nincs lehetőség;
 • a bérleti díj a kiállítási standra és annak alapfelszereltségére vonatkozik, a standok alapfelszereltségén felüli technikai igények kielégítése a kiállítók számára későbbiekben megküldésre kerülő ajánlat alapján, külön megrendelés szerint történik.


A KIÁLLÍTÓK SZÁMÁRA NYÚJTOTT TÁJÉKOZTATÁS RENDJE:

A Vásár a részvételre elfogadott kiállítók részére külön tájékoztatást küld:

 • a Vásár katalógusába kerülő anyagok leadásának rendjéről,
 • az alapfelszereltségen felül rendelhető technikai elemekről és szolgáltatásokról (ezek részeként az egyes standok esetén bérelhető külső falfelületek díjáról is) valamint ezek megrendelésének formájáról,
 • (legkésőbb a Vásár nyitása előtt 1 hónappal) a kiállítási standoknak a kiállítótéren belüli elhelyezkedéséről és a kiállító standjának hely szerinti beosztásáról,
 • a kiállítóknak a kiállítótérbe történő beköltözése pontos rendjéről.

A Vásár a kiállítási standok beosztását – kizárólag a felkért Szakmai Testület észrevételeit figyelembe véve – saját hatáskörben készíti el.

Szükség esetén kérjük, a jelentkezéssel kapcsolatos további tájékoztatásért forduljon munkatársunkhoz: Boros Lilla (+36.1.2390007; lilla@artmarketbudapest.hu).

 1. Nem online jelentkezés esetén a kitöltött, cégszerűen aláírt és a Vásár címére postai úton visszaküldött Jelentkezési lap
 2. a kiállító legfeljebb 3.000 karakter hosszú szöveges bemutatása (galéria esetén a korábbi nemzetközi vásárokon való részvételek felsorolása is évszámmal) magyar és angol nyelven;
 3. az elmúlt 2 évben megvalósított művészeti programok illetve időszaki kiállítások felsorolása időpontok feltüntetésével magyar és angol nyelven;
 4. a képviselt művészek névsora (ART GALLERIES, ART PHOTO BUDAPEST, ART PROJECTS szekciók esetén);
 5. a kiállítani szándékozott művész(ek) pontos bemutatása magyar és angol nyelven;
 6. a kiállítani szándékozott művész(ek) alkotásairól készült reprodukciók (fotók);
 7. az ART EXTRA szekcióban (bemutató standokon) kiállítók esetében a standra tervezett tartalom és aktivitás rövid bemutatása magyar és angol nyelven.

Amennyiben nem online szeretne jelentkezni a fenti pontokban részletezett tájékoztatást és képanyagot kérjük elektronikus úton az assist@artmarketbudapest e-mail címre megküldeni.

(A Vásáron kiállítóként csak az vehet részt, aki a következő részvételi feltételeket teljes körűen elfogadja, és ezt a Jelentkezési lap aláírásával cégszerűen igazolja.)

Meghatározások: A továbbiakban ’Kiállító’ az elfogadott és érvényes jelentkezőt, ’Vásár’ az Art Market Budapest 2019 vásárt, ’Szervezők’ az Art Market Budapest 2019 szervezőit, illetve a szervezők alkalmazottait és alvállalkozóit, ’Helyszín’ a Vásár helyszínét biztosító helyet, céget, annak alkalmazottait és alvállalkozóit jelenti.

Megállapodás: A Kiállító által hivatalosan aláírt ’Jelentkezési lap / Megrendelő’ (a továbbiakban ’Jelentkezés’) a Kiállító aláírásával hatályos és kötelező erejű szerződésnek minősül. A Szervezők fenntartják a jogot, hogy saját belátásuk szerint elfogadjanak vagy elutasítsanak bármely, a Vásárra benyújtott jelentkezést. A Szervezők fenntartják a jogot, hogy amennyiben a Vásár sikeres lebonyolítása ezt szükségessé teszi, a szerződéses feltételeket módosítsák. A Szervezők erről a Kiállítónak tájékoztatást küldenek, amelynek elküldését követően a Kiállító 5 napon belül jelezheti, ha a módosítással kapcsolatban kifogása van. Ha ezt a Kiállító 5 napon belül nem teszi meg, a módosítás a Kiállító által elfogadottnak minősül.

Kiállítóhely használata: A Szervezők fenntartják a jogot, hogy korlátozzanak, kizárjanak bármely Kiállítót, vagy megtiltsanak bármely szolgáltatást vagy tevékenységet, amely a Vásár jellegének nem felel meg. Ez személyekre, tárgyakra, nyomtatott anyagra, termékekre, magatartásra, zajszintre, stb. egyaránt vonatkozhat. A Kiállító tudomásul veszi, hogy a Vásáron csak a Szervezők által jóváhagyott alkotások állíthatóak ki. A Szervezők által bármilyen okból kizárt alkotások nem jelenhetnek meg a Vásáron, azok nem hozhatóak kapcsolatba a Vásárral, és eladásra a Vásár ideje alatt annak helyszínén nem kínálhatóak. A Vásár megnyitása előtt a Szervezők a helyszínen ellenőrzik a kiállított anyagot, és amennyiben az eltér a Kiállító által megküldött és a Szervezők által elfogadott jelentkezés szerinti kiállítási anyagtól, a Szervezők fenntartják a jogot, hogy a nem engedélyezett műtárgyat a Vásárról kizárják.

Bárminemű anyag (katalógus, brosúra, matrica, stb.) Kiállító általi terjesztése vagy kihelyezése csak a Kiállító standjára korlátozódhat. A Vásáron galériaként (az ART GALLERIES és ART PHOTO BUDAPEST szekciókban) megjelenő Kiállító esetében a standon direkt hirdetések és nem a kiállított anyagra vagy a Kiállítóra vonatkozó, kereskedelmi jellegű PR anyagok Kiállító általi elhelyezése tilos. A Kiállító kiállítása vagy terméke nem terjedhet túl a Kiállító standján (vagy a számára biztosított kiállítási alapterületen), és a kiállított tárgyak vagy termékek nem nyúlhatnak ki a standok közötti folyosókra. A Kiállítónak tilos olyan standberendezést létrehoznia, amellyel sérti, zavarja vagy korlátozza a szomszédos kiállítókat. A Kiállító köteles olyan módon elhelyezni a stand berendezését, hogy azzal ne zárja el a folyosókat és a szomszédos standokat. A Kiállító nem jelölhet ki, és nem használhat területet a Szervezők írásbeli hozzájárulása nélkül. Társkiállító a Szervezők írásos engedélye nélkül standmegosztással nem vehet részt a Vásáron.

A Kiállító vállalja, hogy standját nyitva tartja, és személyzettel látja el a Vásár nyitva tartásának teljes idejében. Amennyiben a Kiállító elmulasztja betartani e szerződés szabályait és rendelkezéseit, az a stand módosítását vagy eltávolítását, vagy egyéb szankciót, joghátrányt vonhat maga után.

A stand alapfelszereltségén felüli fal építtetésére, ajtó, kiegészítő világítás vagy egyéb technikai eszköz felszereltetésére a Kiállítónak lehetősége van, ezek azonban csak a Szervezőtől vagy a Szervező által megjelölt szolgáltatótól rendelhetőek meg, és ezek költségei külön megrendelés alapján kerülnek kiszámlázásra és elszámolásra a Kiállító felé. Az alapfelszereltségen felüli standelemekre vonatkozó ajánlatot a Szervezők egy későbbi időpontban juttatják el a Kiállítónak.

KÜLÖNLEGES FAL- ÉS STANDÖSSZEÁLLÍTÁSOK: A Kiállításnak egységes külső arculata van. A Jelentkezésnek megfelelő alapstand (vagy kiállítási alapterület) struktúrájának módosítását a Szervezőknek írásban jóvá kell hagyniuk, a módosítások, kiegészítések költsége a Kiállítót terheli. Addicionális falra, berendezésre vagy különleges falösszeállításra vonatkozó kéréseket a Szervezők felé a későbbiekben az alapfelszereltségen felüli standelemekre vonatkozó ajánlatban meghatározásra kerülő határidő leteltéig szükséges megküldeni. A stand bármilyen mértékű átalakítása csak a vonatkozó átalakítási terv Szervezők általi jóváhagyása esetén végezhető el.

A Vásár arculata és a kiállítási tartalom ízléses és a Vásár céljának megfelelő bemutatása érdekében a kiállítók standjain csak a Vásár általános megjelenéséhez és művészeti tematikájához illeszkedő bútorzat kerülhet kihelyezésre.

ELHELYEZÉS MEGVÁLTOZTATÁSA: A Szervezőknek jogukban áll áthelyezni a Kiállító standját (vagy kiállítási alapterületét), amennyiben az a Vásár érdekeit szolgálja. Abban az esetben, ha a Szervezők így döntenek, értesítik a Kiállítót a változásról. A Szervezők mindent megtesznek annak érdekében, hogy az esetleges kényszerű áthelyezés esetén ugyanolyan küllemű és méretű standot (vagy kiállítási helyszínt) biztosítsanak a Kiállítónak. Amennyiben a Kiállító standméretének vagy bérelt alapterületének Szervezők általi csökkentése szükségessé válik, a Kiállító visszakapja a befizetett bérleti díj méretcsökkentéssel arányos részét.

LEMONDÁS / KIÁLLÍTÓHELY MÉRETÉNEK CSÖKKENTÉSE: Abban az esetben, ha a Kiállító lemondja a standbérletet, visszavonja a Vásáron való részvételi szándékát, vagy csökkenti hely iránti igényét, a Kiállító tudomásul veszi a következőket. Minden lemondás, visszavonás és csökkentési kérelem csak írásban nyújtható be a Szervezők címére megküldött tértivevényes ajánlott levélben. Abban az esetben, ha a Kiállító a Jelentkezés benyújtását követően bármikor visszavonja helyigényét, vagyis eláll a Vásáron való részvételtől, a lemondási díj a standbérleti díj 100%-a. Helyigény csökkentése esetén nem visszaigényelhetőek azok a díjrészek, amelyek díjának befizetési határideje már lejárt. A fennmaradó díjrészre vonatkozóan a Szervezők biztosítják annak lehetőségét, hogy az a helyigény csökkentésének arányában csökkenjen.

20018. szeptember 1. napja után a helyigény csökkentésére irányuló kérést a Szervezők nem tudják figyelembe venni.

A Vásár elmaradása / KÁRESETEK: A Szervezők nem vállalnak felelősséget arra az esetre, ha a Vásár az alábbi események valamelyikének következtében elmarad: tűz, természeti csapás, terrorcselekmény, háború, felkelés vagy sztrájk. A Kiállító saját tárgyainak biztosításáról köteles gondoskodni. Ez vonatkozik a Vásár elmaradásának, elhalasztásának, átütemezésének vagy áthelyezésének esetére is. Abban az esetben, ha a Vásár a Szervezők felelősségén kívül álló okból elmarad, illetve annak elhalasztására, átütemezésére vagy áthelyezésére kerül sor, a Kiállító továbbra is felelős a Vásáron való részvétel teljes költségének megfizetéséért.

A Szervezők semmilyen körülmények között nem tehetők felelőssé üzleti kudarc, üzleti lehetőség elmaradása vagy olyan közvetett, következményes kárért, amely a jelen szerződés bármilyen módon történő megszűnéséből fakad.

A helyszín védelme: Tilos a bérelt standon vagy kiállítási területen kívül bármit a Helyszín oszlopaira, padlójára, falaira függeszteni, odaerősíteni, szögezni, csavarozni vagy egyéb módon csatlakoztatni a Szervezők engedélye nélkül. Maró vagy elszínező folyadékot tilos alkalmazni, amennyiben azok károsíthatják a padlót vagy padlóburkolatot. A Kiállítónak tilos ráfesteni vagy felvinni más egyéb tartós burkolatot a falakra, padlóra, plafonra illetve a Helyszín más területére vagy annak valamely berendezésére.

Tilos a Helyszínen annak sérülését előidéző vagy balesetet okozó tevékenységet folytatni, az elkészült elektromos rendszerhez nyúlni, tilos továbbá nyílt láng és tüzet okozó berendezések használata. A fentiek megsértése kártérítést von maga után.

Felelősség: A Szervezők semmilyen körülmények között nem vállalnak felelősséget a Kiállító tulajdonában vagy birtokában lévő, a Vásáron kiállított vagy elhelyezett műalkotásért, vagyontárgyért, ott megjelenő áruért, felhasznált berendezésért, eszközért. A Kiállító saját felelősségére vesz részt és állít ki a Vásáron, a Kiállító tulajdonában lévő műalkotásokra, vagyontárgyakra vonatkozó biztosításokról a Kiállító saját hatáskörben és felelősségére gondoskodik.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadóak.


Kérjük, online jelentkezés esetén részvételi szándékát a honlapon megtalálható Jelentkezési lap kitöltésével és a részvételi feltételek elfogadásával jelezze. Jelentkezése
csak a kért dokumentumok feltöltése után kerül regisztrálásra.

Amennyiben nem az online jelentkezést választja, a részvételi szándék a kitöltött és aláírt Jelentkezési lap e-mailen (assist@artmarketbudapest.hu) történő megküldésével is jelezhető, de a jelentkezés csak a kért dokumentáció szintén elektronikus úton való megküldése (assist@artmarketbudapest.hu) és a Jelentkezési lap postai úton a Vásár alábbi postacímére történő beérkezését követően kerül regisztrálásra:

ART MARKET BUDAPEST / ART TODAY KFT.
Budapest 1061, Hegedű u. 9.

A kitöltött Jelentkezési lap megküldésével a kiállító elfogadja a jelentkezési és részvételi feltételeket.

A JELENTKEZÉSEK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2019. MÁJUS 31.

A jelentkezéssel kapcsolatos további tájékoztatásért kérjük, forduljon munkatársunkhoz:
Boros Lilla (lilla@artmarketbudapest.hu, +36.1.2390007).

A jelentkezési lap online kitöltésével kapcsolatos technikai kérdések esetén kérjük, forduljon munkatársunkhoz:
Vikárius Réka (reka@artmarketbudapest.hu, +36.1.2390007).

Tovább a jelentkezéshez!